Αίτηση για Ρεύμα & Φυσικό Αέριο

46% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ + 35% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

κάθε μήνα, για δυο χρόνια!!
για σύνδεση ρεύματος & φυσικού αερίου

Φθηνό ρεύμα με έκπτωση έως και 46% στην τιμή κιλοβατώρας
Σταθερή Τιμή 0,0619€/kWh‎ δίχως όριο κατανάλωσης
Αλλαγή παρόχου χωρίς έξοδα και χωρίς συνδρομές
Μηδενικός χρόνος αναμονής – Άμεση εξυπηρέτηση
Άμεση & Ανέπαφη εξυπηρέτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ

Αίτηση

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(για εταιρείες, συμπληρώνεται εφόσον τα στοιχεία είναι διαφορετικά από αυτά του νόμιμου εκπροσώπου)

Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

(συμπληρώνεται σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του πεδίου Α.)

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Εάν ενδιαφέρεστε για Φυσικό Αέριο, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα σας καλέσουμε

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Φυσικό Αέριο
Πότε θέλετε να σας καλέσουμε;

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Ζητήστε να σας καλέσουμε

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρομαι για: *
Θέλω: *
Πότε θέλετε να σας καλέσουμε;
Call Now Button