ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Για την επιχείρηση

Έως 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ χωρίς Ρήτρα Ισχύος !

nrg

Ενέργεια με τη σιγουριά της

Οικονομικό Ρεύμα για Επιχειρήσεις – Διαθέσιμα Πακέτα

ΡΕΥΜΑ

4BUSINESS 1

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ21 & Γ21Β, ισχύς παροχής έως 25ΚVA) και προσφέρει:

N 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06975€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης.

Δηλαδή η χρέωση είναι σταθερή, χωρίς όριο, όσο ρεύμα κι αν καταναλώσετε.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 25%: 0,093€

ΡΕΥΜΑ

4BUSINESS 2

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ22, ισχύς παροχής από 35 έως 250ΚVA) και προσφέρει:

N 15% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06757€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης.

Δηλαδή η χρέωση είναι σταθερή, χωρίς όριο, όσο ρεύμα κι αν καταναλώσετε.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 15%: 0,0795€

ΡΕΥΜΑ

4BUSINESS 3

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ23, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής) και προσφέρει:

N 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06863€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης.

Δηλαδή η χρέωση είναι σταθερή, χωρίς όριο, όσο ρεύμα κι αν καταναλώσετε.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 25%: 0,0915€

ΡΕΥΜΑ

nrg FLEXI 1

Το πρόγραµµα παρέχεται χωρίς πάγιο για πάντα και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Γ21 και Γ21Β, µε ισχύ παροχής έως 25KVA. Οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται µε 0,079 € ανά κιλοβατώρα, συµπεριλαµβανόµενης έκπτωσης εµπρόθεσµης πληρωµής (15%). Ωστόσο σε περίπτωση που η µηνιαία σας κατανάλωση ξεφύγει και ξεπεράσει τις 2.500 κιλοβατώρες, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς θα χρεωθείτε ακόµα χαµηλότερα ανά κιλοβατώρα, ήτοι 0,0782 € µε την έκπτωση εµπρόθεσµης πληρωµής που παραμένει 15%.

Είµαστε µαζί σας όχι στα λόγια, αλλά µε πράξεις

Οι τιµές της κιλοβατώρας δίχως την έκπτωση εµπρόθεσµης πληρωµής είναι 0,093 € για µηνιαία κατανάλωση έως 2.500ΚWh και 0,092 € αντίστοιχα για περισσότερες από 2.500ΚWh.

ΡΕΥΜΑ

nrg FLEXI 2

Το πρόγραµµα παρέχεται χωρίς πάγιο για πάντα και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Γ22 και Γ22Β, µε ισχύ παροχής από 25KVA έως 250KVA. Οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται ευνοϊκότερα όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεστε, ξεκινώντας από 0,070 € ανά κιλοβατώρα, ώστε µειούµενες κλιµακωτά να φθάσουν σε 0,0664 € ανά κιλοβατώρα, συµπεριλαµβανόµενης της έκπτωσης εµπρόθεσµης πληρωµής (12%).

Είµαστε µαζί σας όχι στα λόγια αλλά µε πράξεις.
Ευέλικτοι, έντιµοι και στρατηγικοί εταίροι.
Εµπιστευθείτε µας!

Οι τιμές της κιλοβατώρας δίχως την έκπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής είναι 0,0795 € για μηνιαία κατανάλωση έως 5.000ΚWh και μειώνονται αυτόματα βάσει κλίμακας φθάνοντας έως και 0,0755 € για περισσότερες από 20.000ΚWh.

ΡΕΥΜΑ

nrg FLEXI Ν

Το πρόγραµµα παρέχεται χωρίς πάγιο για πάντα και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Γ23, µε καταναλώσεις νυχτερινού ρεύµατος (από 22:00 έως 08:00 για όλο το έτος), ανεξαρτήτως ισχύος παροχής. Οι καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται µε δύο τιµές οι οποίες είναι: 0,087 € για την ηµέρα και 0,056 € για τη νύχτα, συµπεριλαµβανόµενης της έκπτωσης εµπρόθεσµης πληρωµής (15%).

Είµαστε µαζί σας όχι στα λόγια αλλά µε πράξεις.
Ευέλικτοι, έντιµοι και στρατηγικοί εταίροι.
Εµπιστευθείτε µας!

Οι τιµές της κιλοβατώρας δίχως την έκπτωση εµπρόθεσµης πληρωµής είναι 0,1025 € για την ηµέρα και 0,0661 € για τη νύχτα.

ΡΕΥΜΑ

nrg EXCLUSIVE

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με πέντε (5) ή περισσότερες παροχές, συνδεδεμένες στη Χαμηλή Τάση, ανεξάρτητα από τη συμφωνηθείσα ισχύ της κάθε παροχής.

Απαλλαγείτε από τη Χρέωση Ισχύος και το Πάγιο και αποκτήστε τη δυνατότητα με το nrg EXCLUSIVE να απολαμβάνετε ένα πρόγραμμα ενέργειας σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις πολλαπλές απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.

Επικοινωνήστε µαζί µας και ένας εξειδικευµένος ενεργειακός σύµβουλος θα προγραµµατίσει την παραλαβή τους είτε ηλεκτρονικά είτε µε φυσική παρουσία και παράλληλα θα µεριµνήσει για την περαιτέρω επεξεργασία τους, έως την υποβολή της τελικής προσφοράς.

Στοιχεία επικοινωνίας:
sales@energeia.shop
Τηλ.: 215 55 00 123, 6970 100 800 & 6982 240 000

ΡΕΥΜΑ

nrg SOLUTION

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται τόσο σε εµπορικούς όσο και σε βιοµηχανικούς πελάτες κατηγοριών ΒΓ, ΒΥ, ΒΧ και ΒΜ µε συµφωνηµένη ισχύ άνω των 250 ΚVA οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης.

Για τους εν λόγω πελάτες η τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας διαµορφώνεται κατά περίπτωση, κατόπιν µελέτης των 12 τελευταίων λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διαπιστωθεί µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια το προφίλ χρήσης.

Επικοινωνήστε µαζί µας και ένας εξειδικευµένος ενεργειακός σύµβουλος θα προγραµµατίσει την παραλαβή τους είτε ηλεκτρονικά είτε µε φυσική παρουσία και παράλληλα θα µεριµνήσει για την περαιτέρω επεξεργασία τους, έως την υποβολή της τελικής προσφοράς.

Στοιχεία επικοινωνίας:
sales@energeia.shop
Τηλ.: 215 55 00 123, 6970 100 800 & 6982 240 000

ΡΕΥΜΑ + ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Total nrg 4BUSINESS 1

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ21 & Γ21Β, ισχύς παροχής έως 25ΚVA) και προσφέρει:

N 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ + 20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06975€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης και

χρέωση Φυσικού Αερίου 0,0082€ ανά κιλοβατώρα πλέον της εκάστοτε τριμηνιαίας δημοπρασίας.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Χρέωση παγίου φυσικού αερίου: 4€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 25%: 0,093€

ΡΕΥΜΑ + ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Total nrg 4BUSINESS 2

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ22, ισχύς παροχής από 35 έως 250ΚVA) και προσφέρει:

N 15% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ + 20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06757€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης και

χρέωση Φυσικού Αερίου 0,0082€ ανά κιλοβατώρα πλέον της εκάστοτε τριμηνιαίας δημοπρασίας.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Χρέωση παγίου φυσικού αερίου: 4€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 15%: 0,0795€

ΡΕΥΜΑ + ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Total nrg 4BUSINESS 3

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ23, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής) και προσφέρει:

N 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ + 20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06863€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης και

χρέωση Φυσικού Αερίου 0,0082€ ανά κιλοβατώρα πλέον της εκάστοτε τριμηνιαίας δημοπρασίας.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Χρέωση παγίου φυσικού αερίου: 4€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 25%: 0,0915€

Ελάτε μαζί μας, απαλλαγείτε από Ρήτρες Ισχύος και λοιπές κρυφές χρεώσεις!

Επωφεληθείτε από την παροχή ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (προγράμματα 4BUSINESS),
το µηδενικό πάγιο (προγράμματα Flexi & Connect), αλλά και
τη µηδενική εγγύηση µε ενεργοποίηση πάγιας εντολής.

Δείτε παρακάτω όλα τα προγράμματα για Επαγγελματικό Ρεύμα

Οι λύσεις που προσφέρουμε δε σταματούν εδώ…
Τώρα έχετε την ευκαιρία να εξοικονομήσετε δαπάνες και από τη
χρήση φυσικού αερίου, τόσο αυτοτελώς, όσο και
με τη χρήση των συνδυαστικών μας προγραμμάτων.

Φροντίζουµε την επιχείρησή σας, σαν δική µας!

Απλή διαδικασία αλλαγής παρόχου ενέργειας σε 3 βήματα

1

Επιλέγετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και συμπληρώνετε την
online αίτηση

2

Καθορίζετε τον τρόπο αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών

3

Ενημερώνεστε με γραπτό μήνυμα στο κινητό σας για τη μετάβαση της παροχής στην nrg

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Ζητήστε να σας καλέσουμε

Εκδήλωση ενδιαφέροντος popup
Πότε θέλετε να σας καλέσουμε;

10+1 λόγοι για να επιλέξετε την nrg για την επιχείρησή σας

1Έχετε πολλαπλή εξοικονόµηση στον λογαριασµό σας για επαγγελματικό ρεύμα, τόσο από την παροχή ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ όσο και από αυτή του ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Επιπροσθέτως κερδίζετε ακόμα περισσότερο με την έκπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής (στα προγράμματα που εφαρμόζεται)

2Επωφελείστε από την 100% έκπτωση στην καταβολή εγγύησης µε ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής πληρωµής.
3Επωφελείστε ακόμα περισσότερο συνδυάζοντας ρεύμα και φυσικό αέριο ή ρεύμα
4Χωρίς πάγιο για ΠΑΝΤΑ (προγράμματα Flexi & nrg connect)
5Δεν έχετε διακοπή ηλεκτροδότησης κατά την αλλαγή. Η παροχή είναι αδιάκοπη. Δεν αλλάζετε δίκτυο, µόνο τρόπο τιµολόγησης. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ είναι και παραμένει ο αποκλειστικός υπεύθυνος για όλους τους παρόχους, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στο δίκτυο.
6Χρεώνεστε µόνο για την ενέργεια που καταναλώνετε (πλέον ΦΠΑ 6%) και τίποτα άλλο.
7Λαµβάνετε απλό και ευανάγνωστο λογαριασµό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή ώστε να καταλαβαίνετε άµεσα τι πληρώνετε και γιατί.
8Απολαµβάνετε ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση και επίλυση προβληµάτων µε αµεσότητα και ενσυναίσθηση!
9Για οτιδήποτε χρειαστείτε, ο χρόνος αναµονής στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι µηδενικός, µε άλλα λόγια εξυπηρετείστε άµεσα από στελέχη που γνωρίζουν τη δουλειά τους…
10Συνεργάζεστε με τη MOTOR OIL και τον ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΔΡΗ, ένα επιχειρηματικό σχήμα εγγύηση για τη φερεγγυότητα του στην αγορά, με συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές από την αρχική σύστασή του έως σήμερα!
11Μπορείτε πλέον να ησυχάσετε από το θέµα µείωσης των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησής σας και να εστιάσετε την energeia και διαχείριση του χρόνου σας σε άλλες δραστηριότητες. Με το ρεύµα έχετε “καθαρίσει”. Τώρα είστε καλυμμένοι και µε το φυσικό αέριο!
Τι είναι οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις;
Οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις ελέγχονται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εφαρµόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Αφορούν δαπάνες για: • Το Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας • Το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας • Τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας • Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) • Τις Λοιπές Επιβαρύνσεις
Έχω καταβάλλει εγγύηση στη ΔΕΗ. Τι γίνεται µε αυτά τα χρήµατα;
Τα χρήµατα που έχετε καταβάλλει ως εγγύηση στη ΔΕΗ θα συµψηφιστούν στον τελικό σας λογαριασµό. Σε περίπτωση που είναι περισσότερα από το σύνολο του λογαριασµού σας, δε χάνονται αλλά σας επιστρέφονται στο ακέραιο.
Από ποιον επισκευάζεται τυχόν βλάβη που προκύψει κατά το διάστηµα της συνεργασίας µας;
Η βλάβη επισκευάζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συντήρηση, τη λειτουργία και την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στο δίκτυο.
Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;
H Τιμολόγηση είναι μηνιαία σε όλα τα προγράμματα.
Πώς ενημερώνεται η nrg για τις μετρήσεις του ρολογιού μου;

Η nrg ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις μετρήσεις των πελατών της στη Χαμηλή Τάση.
Αναφορικά με τους πελάτες της Μέσης Τάσης, οι μετρήσεις γίνονται σε συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με το ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο φορείς στέλνουν τις μετρήσεις τους στην nrg, η οποία προχωράει στην εκκαθάριση των λογαριασμών των πελατών της.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Ζητήστε να σας καλέσουμε

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρομαι για: *
Πότε θέλετε να σας καλέσουμε;
Call Now Button