Με κάθε καινούργιο λογαριασμό ΔΕΗ που φτάνει στα σπίτια κάθε μήνα, πολλοί καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα του τι ακριβώς πληρώνουν. Αν ρίξετε μια ματιά σε ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, θα παρατηρήσετε διάφορες χρεώσεις, που ορισμένες δεν έχουν καμία σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα ή το δίκτυο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί κάποιες καινούργιες χρεώσεις που έχουν αυξήσει σημαντικά το συνολικό ποσό του λογαριασμού.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που καταφεύγουν σε εταιρείες ρεύματος, μιας και αποτελεί μια πιο συμφέρουσα λύση. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε εκείνους τους λογαριασμούς θα βρείτε πολλές από τις χρεώσεις που υπάρχουν σε αυτόν της ΔΕΗ.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε αναλυτικά τι χρώσεις κρύβονται μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Τι Σημαίνει κάθε Χρέωση πάνω στο Λογαριασμό ΔΕΗ

Κοιτώντας την ανάλυση του λογαριασμού, παρατηρούμε μια πληθώρα χρεώσεων. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Εδώ θα δούμε αναλυτικά που αναφέρεται η κάθε μία χρέωση.

dei logariasmos

ΔΕΗ:

Ο έντυπος λογαριασμός της ΔΕΗ ξεκινάει με το πεδίο ΔΕΗ: εδώ αναγράφεται το συνολικό ποσό που χρεώνεστε για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το ποσό, δηλαδή, αφορά την συνολική ενέργεια που καταναλώσατε το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική στην οποία εντάσσεστε. Ακόμα, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το κόστος και οι λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ποσό αυτό θα το βρείτε μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Αν ο λογαριασμός είναι Έναντι, τότε το πεδίο αυτό παραμένει κενό.

 

αδμηε - δεδδηε

ΑΔΜΗΕ:

Ακρωνύμιο των λέξεων Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα που προϋποθέτει η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης, όπως είναι οι πυλώνες. Από αυτό το δίκτυο ηλεκτροδοτείται ολόκληρη η χώρα και για αυτό το λόγο εμφανίζεται και στην ανάλυση του λογαριασμού ΔΕΗ.

Η χρέωση για τον ΑΔΜΗΕ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

[kVA * Ημέρες / 365 * ΜΠΧ (€ kVA & έτος)] + [kWh * ΜΜΧ (€ / kWh)]

όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς, δηλαδή η ανώτερη ισχύς που δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο ρεύματος και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΕΔΔΗΕ:

Το ακρωνύμιο αυτό αναφέρεται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Ενώ ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος για την ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τον διαμοιρασμό του ρεύματος σε όλα τα ακίνητά της και για αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάλυση του λογαριασμού ΔΕΗ.

Η χρέωση για τον ΔΕΔΔΗΕ βγαίνει από τον τύπο:

[kVA * Ημέρες / 365 * ΜΠΧ (€ kVA & έτος)] + kWh x ΜΜΧ (€ / kWh) / συνφ

όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς, δηλαδή η ανώτερη ισχύς που δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο ρεύματος και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

συνφ: Συντελεστής ισχύος, ο οποίος αφορά μόνο ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ. Υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους καταναλωτές που δεν έχουν μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ, ο συντελεστής ισχύος είναι ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

ΥΚΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΚΩ:

Αυτό είναι ακρωνύμιο για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Οι χρεώσεις αυτές επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές για την διευκόλυνση κοινωνικών παροχών. Τέτοιες παροχές είναι η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών, αλλά και το ειδικό τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πολύτεκνοι και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.

Μέχρι το 2017 η χρέωση ΥΚΩ που αφορούσε τη νυχτερινή κατανάλωση ήταν ενιαία, στην τιμή των 0,00889 ευρώ. Παρόλα αυτά, από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι χρεώσεις ΥΚΩ είναι ίδιες τόσο για την ημερήσια όσο και για την νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος. Οι χρεώσεις κυμαίνονται ως εξής:

 • Από 0 έως 1600 κιλοβατώρες 0,00690 ευρώ
 • Από 1601 έως 2000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ
 • Από 2001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ

Η χρέωση ΥΚΩ βγαίνει από τον ακόλουθο τύπο:

kWh * Μοναδιαία χρέωση (€ / kWh)

ΕΤΜΕΑΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ

ΕΤΜΕΑΡ:

Πρόκειται για ακρωνύμιο των λέξεων Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Αυτή η χρέωση είναι το ειδικό τέλος για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Από 01/09/2019 ισχύουν νέα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά το οποία η Χρέωση Βάσης για τα έτη 2019-2020 έχει οριστεί ως 17 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% για τους οικιακούς καταναλωτές, και 35% για τους υπόλοιπους καταναλωτές χαμηλής τάσης. Παρόλα αυτά, έχει δοθεί βάση ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ύπαρξη των ΑΠΕ.

Το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

Τιμή ΕΤΜΕΑΡ * kWh

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ

Λοιπές Χρεώσεις:

Πρόκειται για διάφορες χρεώσεις που επιβάλλονται μέσω φορολογίας και αφορούν την ομαλή λειτουργία της Αγοράς.

Οι λοιπές χρεώσεις υπολογίζονται με τον τύπο:

kWh * Μοναδιαία Χρέωση (€ / kWh)

Έναντι Κατανάλωσης:

Εδώ εμφανίζεται το ποσό που χρεώνεται ή πιστώνεται στους Έναντι λογαριασμούς.

Κατηγορίες Χρεώσεων:

Οι χρεώσεις αυτές ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά περιλαμβάνουν μια σειρά χρεώσεων. Αυτές οι κατηγορίες αφορούν:

Α) το ηλεκτρικό ρεύμα,

εκτός από τις χρεώσεις προμήθειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τις χρεώσεις/πιστώσεις του Έναντι ποσού. Εδώ περιλαμβάνονται:

 • Χρεώσεις/πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα
 • διορθωτικές εγγραφές
 • ποσά στρογγυλοποιήσεων
 • χρεώσεις που αφορούν διάφορες εργασίες που έγιναν στο Δικτύου, όπως είναι ο έλεγχος του μετρητή, η μεταφορά της παροχής, η τήξη των ασφαλειών, κ.α.

Β) τις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

 • ΕΦΚ (Ν.3336/05): Πρόκειται για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης τον οποίο εισπράττει η ΔΕΗ ή ο όποιος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος με τους λογαριασμούς, αλλά τον αποδίδει στο Κράτος. Ο ΕΦΚ καταβάλλεται από τους πολίτες μόνο μέσω των εκκαθαριστικών λογαριασμών και υπολογίζεται επί της συνολικής κατανάλωσης του ρεύματος.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Τιμή ΕΦΚ * kWh

 • ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Το Ειδικό Τέλος 5‰, το εισπράττει η ΔΕΗ ή ο όποιος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος με τους λογαριασμούς και το αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για Ειδικό Τέλος 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Το Ειδικό Τέλος 5‰ υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Αξία ρεύματος – αξία ΑΠΕ + αξία ΕΦΚ * 0,005

ΦΠΑ:

Είναι το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό. Η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά που καταβάλλονται υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.

ΧΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ

Χρεώσεις Δήμου:

Πρόκειται για χρεώσεις υπέρ τρίτων τις οποίες εισπράττει ο εκάστοτε πάροχος και τις καταβάλλει στους αρμόδιους φορείς. Το ποσά που αποδίδονται στους Δήμους (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ) υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό, είτε αυτός είναι Εκκαθαριστικός, είτε είναι Έναντι.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτικού Φόρου (ΔΦ), και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στα αρχεία του Δήμου. Αντίγραφο των αρχείων αυτός κατατίθεται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή με μεταγενέστερο έγγραφο του Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο υπολογισμός τους γίνεται ως με τον παρακάτω τρόπο:

 • Για τα ΔΤ και ΔΦ:

[(τ.μ. ακινήτου) * (συντελεστής ΔΤ ή ΔΦ) * (ημέρες έκδοσης λογαριασμού)] / 365

 • Για το ΤΑΠ:

[(τ.μ. ακινήτου) * (τιμή ζώνης) * (παλαιότητα) * (συντελεστής ΤΑΠ) * (ημέρες έκδοσης λογαριασμού)] / 365

ΕΡΤ:

Σύμφωνα με τον Νόμο 4324 /29.04.2015 (ΦΕΚ Α 44/29-4-2015) όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να εισπράττουν στους λογαριασμούς τους ένα ποσό υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.

Τυπικά, το τέλος αυτό μπορεί να υπολογιστεί με τον παρακάτω τύπο:

[(ετήσια χρέωση ΕΡΤ) * (ημέρες έκδοσης λογαριασμού)] / 365

Πρακτικά όμως, το ύψος του τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως για κάθε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.

Από αυτή την χρέωση μπορούν να απαλλαχτούν:

 • οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών
 • το Ελληνικό Δημόσιο
 • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • οι Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί, χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία
 • οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες

Προηγούμενο Ανεξόφλητο Ποσό:

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ανεξόφλητο ποσό θα εμφανιστεί σε αυτό εδώ το πεδίο. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε εκπρόθεσμη πληρωμή, ενδεχομένως να φανεί κάποιο πληρωμένο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση το αγνοείται και πληρώνετε μόνο το καινούργιο υπόλοιπο.

Λογαριασμός ΔΕΗ: Επεξήγηση και Συμπεράσματα

Τώρα, λοιπόν, γνωρίζετε με ακρίβεια για ποιο πράγμα χρεώνεστε σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ που λαμβάνετε. Είτε θα συνεχίσετε να ηλεκτροδοτείστε από τη ΔΕΗ, είτε από κάποιον ιδιωτικό πάροχο, το σίγουρο είναι πως οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που επιβάλλονται μέσω νομοθεσίας, θα συνεχίσουν να σας επιβαρύνουν.

Με απλά λόγια το πεδίο ΔΕΗ στο λογαριασμό είναι το μοναδικό για το οποίο μπορείτε να πάρετε καλύτερη τιμή ρεύματος από τους παρόχους ενεργείας.

Για τα υπόλοιπα πεδία του λογαριασμού είναι το ίδιο σε όλους τους παρόχους.

Κάντε τώρα σύγκριση παρόχων ρεύματος
Call Now Button