Τι μας χρεώνουν οι πάροχοι ρεύματος;

Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ή Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι η τιμή χονδρικής με την οποία αγοράζουν το ρεύμα οι Πάροχοι Ρεύματος από τον ΛΑΓΗΕ (κρατική εταιρεία). Η τιμή αγοράς ρεύματος παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω του βασικού κανόνα προσφοράς & ζήτησης. Όταν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος (ζήτηση), πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει και μεγάλη παραγωγή ρεύματος (προσφορά).

Πότε έχουμε μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος;

Στους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες αυξάνεται η ζήτηση, αφού στα σπίτια μας ανάβουμε για αρκετή ώρα air-condition, τις σόμπες, τα καλοριφέρ. Άρα χρησιμοποιούμε-χρειαζόμαστε περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, το καλοκαίρι ανοίγουν τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την νησιωτική Ελλάδα και όχι μόνο, όπου κατά συνέπεια, αυξάνεται η συνολική ζήτηση.

Πόσο ηλεκτρικό ρεύμα παράγουμε στην Ελλάδα;

Τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μπορούν να παράγουν συγκεκριμένο φορτίο το οποίο, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών. Κατά συνέπεια, ο ΛΑΓΗΕ εισάγει ρεύμα από άλλες χώρες οπότε και αλλάζει, αυξάνεται δηλαδή, η τιμή χονδρικής προς στους πάροχους. Πάραυτα, ο όγκος του εισαγώμενου φορτίου προβλέπεται οτι θα μειωθεί στα επόμενα χρόνια και ίσως για το 2020, αφού οι εταιρείες ρεύματος παίρνουν καινούργιες άδειες για τη δημιουργία νέων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας.

Πως επηρεάζεται ο μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος του σπιτιού μας με την ενδεχόμενη αύξηση της χονδρικής τιμής;

Η αύξηση της χονδρικής τιμής κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες, δημιουργεί ένα μη προβλέψιμο κόστος, κάτι το οποίο γίνεται ορατό και στους μηνιαίους μας λογαριασμούς (αφορά οποιονδήποτε πάροχο ρεύματος έχουμε επιλέξει).

Αντιθέτως, την άνοιξη και το φθινόπωρο η ζήτηση μειώνεται οπότε κατ’ αναλογία, μειώνεται και η τιμή χονδρικής. Έτσι, οι πάροχοι πιστώνουν τη διαφορά τιμής στους πελάτες σύμφωνα με τα όρια που έχουν αναρτήσει στα συμβόλαια τους.

Η χρέωση ή πίστωση που προκύπτει, προβλέπεται στις συμβάσεις που υπογράφουμε με την εταιρεία ρεύματος και είναι καλό να γνωρίζουμε ότι πέραν των ανταγωνιστικών χρεώσεων, είναι πιθανόν να εμφανισθεί στους λογαριασμούς μας και η “ρήτρα ΟΤΣ“, που είναι μια επιπλέον χρέωση/πίστωση που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε πριν αλλάξουμε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.

Πώς υπολογίζεται η ΟΤΣ;

Η χονδρική τιμή (Ο.Τ.Σ.) ορίζεται κάθε μήνα από τον αρμόδιο φορέα (ΛΑΓΗΕ) και ανακοινώνεται σε όλους τους παρόχους. Αν ξεπεράσει το άνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στην σύμβαση, ο Πάροχος επιβαρύνει τον καταναλωτή ενώ αντίστοιχα, αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο, προχωρά στην ανάλογη πίστωση.

Ποια ήταν η Οριακή Τιμή για έτος 2019;

Ακολουθεί πίνακας με την Οριακή Τιμή Συστήματος για το 2019, ανά μήνα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος φορέας (ΛΑΓΗΕ) σε όλους τους παρόχους.

Οριακή Τιμή Συστήματος

Ποια είναι τα Κάτω & Άνω Όρια τιμών στους Παρόχους;

Σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν δημοσιεύσει οι Πάροχοι τον Ιανούαριο 2020, το κάτω και άνω όριο ΟΤΣ που έχουν ορίσει φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύγκρισης όλων των παρόχων ενέργειας:

Ο.Τ.Σ. €/MWh
 Κάτω ΌριοΆνω Όριο
NRG4560
PROTERGIA4055
ELPEDISON5055
ΗΡΩΝ4050
VOLTON4550
VOLTERRA4060
KEN4060
WATT-VOLT4560
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ4055
ZENITH4055
ELTA5565
PETROGAZ4555

Εάν η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι μεταξύ του Κάτω & Άνω Ορίου, ο Πάροχος δεν θα προχωρήσει σε χρέωση, ενώ εάν η ΟΤΣ είναι μικρότερη του Κάτω Ορίο, ο Πάροχος θα προχωρήσει σε πίστωση.

Ας δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ:

Ο Πάροχος έχει ορίσει τη ζώνη στην οποία δεν χρεώνει ΟΤΣ να είναι μεταξύ 45 €/MWh και 55 €/MWh. Υποθέτουμε επίσης ότι ο καταναλωτής έχει κατανάλωση 1.500 kWh/τετράμηνο και η μέση ΟΤΣ του τελευταίου τετραμήνου είναι 62€/MWh

Τότε, η επιπλέον χρέωση στο λογαριασμό θα είναι η διαφορά της τιμής με το όριο (δηλαδή 62€ ΟΤΣ – 55€ το άνω όριο) επί την τετραμηνιαία κατανάλωση σε μονάδα MWh (7€ Χ 1,5MWh). Άρα στον τετράμηνο λογαριασμό, ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί 10,50€.

(62-55) Χ 1,5 = 10,50 €/τετράμηνο

Υπάρχουν Πάροχοι που λένε ότι σε κάποια προγράμματα δεν χρεώνουν ΟΤΣ.
Ισχύει αυτό;

Ο Πάροχος, στα συγκεκριμένα προγράμματα συνήθως χρεώνει υψηλότερο μηνιαίο πάγιο και τιμή KWh στην κατανάλωση και δεν χρεώνει ΟΤΣ.
Έτσι όμως ο καταναλωτής πληρώνει για 24 μήνες υψηλότερους λογαριασμούς συγκριτικά με άλλα προγράμματα, ανεξάρτητα από την εποχικότητα που αναφέραμε ποιο πάνω και το σημαντικότερο, ανεξάρτητα της κατανάλωσης του.

Πότε με συμφέρει το συγκεκριμένο πακέτο ηλεκτρικού ρεύματος;

Όπως είπαμε η χρέωση ΟΤΣ είναι ανάλογη του Άνω Ορίου, της Τιμής Χονδρικής και της κανάλωσης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

  1. Ο Πάροχος θα χρεώσει τον πελάτη ΟΤΣ τους μήνες που η τιμή Χονδρικής είναι πάνω από το Ανω Όριο
  2. Νοικοκυριά ή επιχειρήσεις με πολύ υψηλή κατανάλωση (πάνω από 3000 kW το τετράμηνο), θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό ΟΤΣ συγκριτικά με νοικοκυρία χαμηλότερης κατανάλωσης

Να δούμε και τα παρακάτω νούμερα ως παράδειγμα για τον υπολογισμό του ΟΤΣ

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε επιλέξει ένα πάροχο με Άνω Όριο 60€/MWh, χρέωση kwh 0,06265€, πάγιο 3,8€ για τον πελάτη Α και 4,5€ για πελάτη Β.

Έχουμε δύο πελάτες με την εξής κατανάλωση ρεύματος:

Πελάτης ΑΠελάτης Β
3000 KHw/12μηνο9000 KHw/12μηνο

Επίσης είδαμε ότι στους 12 μήνες η Μέση Τιμή Χονδρικής είναι 65€, οπότε χρεώθηκαν ΟΤΣ κάθε μήνα επιπλέον 5€/MWh.

Αυτοί οι πελάτες στο τέλος του έτους θα πληρώσουν:

 Πελάτης ΑΠελάτης Β
Κατανάλωση 12μήνες3000 KWh9000 KWh
Πάγια ετήσια45,6€54€
Τιμή κατανάλωσης187,95€563,85€
ΟΤΣ15€45€
Σύνολο248,55662,85

Για να δούμε όμως τι θα συμβεί εάν επιλέξουν ένα πρόγραμμα χωρίς ΟΤΣ, με μηνιαίο πάγιο 4,5€ και χρέωση KWh 0,6590€.

 Πελάτης ΑΠελάτης Β
Κατανάλωση 12μήνες3000 KWh9000 KWh
Ετήσια Πάγια54€54€
Τιμή κατανάλωσης197,7€593,1€
ΟΤΣ0€0€
Σύνολο251,7647,1

Άρα, το συμπέρασμα είναι πως η συγκεκριμένη επιλογή προγραμμάτων συμφέρει όλα τα νοικοκυριά με Σταθερή Κατανάλωση 4μήνου >3000KWh και όχι τις χαμηλότερες καταναλώσεις.

Είμαι σε διαδικασία έρευνας αγοράς για αλλαγή με σύγκριση παρόχων ρεύματος, τι πρέπει να συγκρίνω για να κάνω την καλύτερη επιλογή;

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αγορά 14 παρόχων ρεύματος με πάρα πολλές επιλογές και αρκετές προσφορές.

Συγκριση Παροχων Ηλεκτρικου Ρευματος

Εάν, κατά την σύγκριση, η επιλογή Παρόχου γίνει με βάση τα οικονομικά δεδομένα και οφέλη, χωρίς δηλαδή να επιρρεασθούμε από το όνομα της εταιρείας, υστεροφημία και διαφήμιση, τότε τα κριτήρια επιλογής μας πρέπει να είναι:

  1. Τιμή/KWh ημερήσιας & νυκτερινής κατανάλωσης, με σταθερή τιμή που δεν θα μεταβάλλεται στον τρόπο πληρωμής.
  2. Μηνιαίο πάγιο που θα είναι ανάλογο κατανάλωσης (κλίμακα βάσει κατανάλωσης).
  3. Μεγάλο Άνω Όριο Οριακής Τιμής Συστήματος, ώστε στους μήνες με αυξημένη χρέωση χονδρικής τιμής, ο Πάροχος να μας χρεώσει τη χαμηλότερη αναλογική ΟΤΣ.
  4. Τρόπος Εξυπηρέτησης Πελατών – Από την παροχή ενέργειας έως την παροχή της υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 215 500 4110 ή ελάτε (κατόπιν ραντεβού) στα γραφεία της Energeia Shop ώστε να σας κατατοπίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα της nrg που ταιριάζουν με τις ανάγκες σας.


Ομάδα του Ενέργεια Shop | 2155004110 & 695 300 2511


Call Now Button