ΡΕΥΜΑ για το σπίτι & την επιχείρηση

Συνδυάστε ρεύμα για το σπίτι και την επιχείρησή σας και κερδίστε ακόμα περισσότερα!

 • N Χωρίς Συνδρομή
 • N Χωρίς Χρέωση Αναπροσαρμογής
 • N Χωρίς Δέσμευση
 • N 25€+25€ κάρτα βενζίνης Shell
 • N x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσης

Για την επιχείρηση:

 

 • N Έκπτωση συνέπειας 50% για πάντα (στο περιθώριο προμηθευτή)
 • N Μηδενικό Πάγιο στην Επιχείρηση
 • N Δώρο κάρτα βενζίνης

[ Κόστος Προμηθευτή + 0,0175€/kWh ] + 0€ πάγιο

Αρχική Τιμή: [Κόστος Προμηθευτή + 0,0350€/kWh ] + πάγιο
Το Κόστος Προμηθευτή ορίζεται ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού 1,159 x [TEA*(1+Απώλειες)]
Όπου [TEA*(1+Απώλειες)] ορίζεται ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, σταθμισμένων στο φορτίο ΧΤ του συστήματος, προσαυξημένος κατά τις απώλειες δικτύου χαμηλής τάσης όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Για το σπίτι:

 • N Έκπτωση Συνέπειας 50% στο περιθώριο του προμηθευτή για πάντα!
 • N Μηδενικό πάγιο στην Επιχείρηση
 • N Δώρο Κάρτα Βενζίνης

[ Κόστος Προμηθευτή + 0,0175€/kWh ] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [Κόστος Προμηθευτή + 0,0350€/kWh ] + πάγιο
Το Κόστος Προμηθευτή ορίζεται ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού 1,159 x [TEA*(1+Απώλειες)]
Όπου [TEA*(1+Απώλειες)] ορίζεται ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, σταθμισμένων στο φορτίο ΧΤ του συστήματος, προσαυξημένος κατά τις απώλειες δικτύου χαμηλής τάσης όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Εκπτώσεις Παγίου:
3,5€ με e-bill και πάγια εντολή
4€ με πάγια εντολή
4,5€ με e-bill
5€ με φάκελο

 • N Χωρίς Συνδρομή
 • N Χωρίς Χρέωση Αναπροσαρμογής
 • N Χωρίς Δέσμευση
 • N 25€+25€ κάρτα βενζίνης Shell
 • N x1 Smart point με κάθε € κατανάλωσης

Για την επιχείρηση:

 • N Έκπτωση συνέπειας 30% για πάντα (στο περιθώριο προμηθευτή)
 • N Μηδενικό Πάγιο στην Επιχείρηση
 • N Δώρο κάρτα βενζίνης

Τιμή με έκπτωση συνέπειας:
[1,04 x M.T.A. x (1+Aπώλειες Δικτύου Διανομής) +
0,0091€/kWh] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [1,04 x M.T.A. x (1+Aπώλειες Δικτύου Διανομής) + 0,0130€/kWh] + πάγιο
Η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του Προγράμματος καθορίζεται βάσει της εκάστοτε πρώτης δημοσιευθείσας από τον ΑΔΜΗΕ Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας «Μ.Τ.Α.»,

Για το σπίτι:

 • N Έκπτωση Συνέπειας 50% στο περιθώριο του προμηθευτή για πάντα!
 • N Μηδενικό πάγιο στην Επιχείρηση
 • N Δώρο Κάρτα Βενζίνης

[ Κόστος Προμηθευτή + 0,0175€/kWh ] + πάγιο

Αρχική Τιμή: [Κόστος Προμηθευτή + 0,0350€/kWh ] + πάγιο
Το Κόστος Προμηθευτή ορίζεται ως το αποτέλεσμα του υπολογισμού 1,159 x [TEA*(1+Απώλειες)]
Όπου [TEA*(1+Απώλειες)] ορίζεται ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, σταθμισμένων στο φορτίο ΧΤ του συστήματος, προσαυξημένος κατά τις απώλειες δικτύου χαμηλής τάσης όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Εκπτώσεις Παγίου:
3,5€ με e-bill και πάγια εντολή
4€ με πάγια εντολή
4,5€ με e-bill
5€ με φάκελο

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Ζητήστε να σας καλέσουμε

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρομαι για: *
Θέλω: *
Πότε θέλετε να σας καλέσουμε;

BONUS TIME!

Με κάθε νέο πακέτο σύνδεσης κερδίζετε
Δωροκάρτες Shell αξίας 50€
για εξαργύρωση σε καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου!

ΣΥΝΔΡΟΜΗ nrg GREEN

Ενέργεια 100% από Ανανεώσιμες Πηγές

Αποκτήστε ηλεκτρονικό πιστοποιητικό με Εγγύηση Προέλευσης Ενέργειας για την επιχείρησή σας, πιστοποιώντας ότι για την ενέργεια που καταναλώσατε, η nrg δέσμευσε αποκλειστικά στο όνομά σας ισόποση ενέργεια, η οποία έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές!

SMART CLUB

Πόντοι Smart
με κάθε νέα σύνδεση x1 πόντος Smart με κάθε € κατανάλωσης

Απλή διαδικασία αλλαγής παρόχου ενέργειας σε 3 βήματα

1

Επιλέγετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και συμπληρώνετε την
online αίτηση

2

Καθορίζετε τον τρόπο αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών

3

Ενημερώνεστε με γραπτό μήνυμα στο κινητό σας για τη μετάβαση της παροχής στην nrg

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις;

Οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις ελέγχονται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και εφαρµόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Αφορούν δαπάνες για:

 • Το Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
 • Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
 • Τις Λοιπές Επιβαρύνσεις

Μάθετε να διαβάζετε σωστά τον λογαριασμό σας

Έχω καταβάλλει εγγύηση στη ΔΕΗ. Τι γίνεται µε αυτά τα χρήµατα;

Τα χρήµατα που έχετε καταβάλλει ως εγγύηση στη ΔΕΗ δεν τα χάνετε! Πιο συγκεκριμένα, είτε θα συμψηφιστούν στον τελικό σας λογαριασμό, είτε θα σας επιστραφούν στο ακέραιο σε περίπτωση που είναι περισσότερα από τον τελευταίο λογαριασμό.

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;

H Τιμολόγηση είναι μηνιαία σε όλα τα προγράμματα.

Πώς ενημερώνεται η nrg για τις μετρήσεις του ρολογιού μου;

Η nrg ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις μετρήσεις των πελατών της στη Χαμηλή Τάση.

Αναφορικά με τους πελάτες της Μέσης Τάσης, οι μετρήσεις γίνονται σε συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με το ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο φορείς στέλνουν τις μετρήσεις τους στην nrg, η οποία προχωράει στην εκκαθάριση των λογαριασμών των πελατών της.

Από ποιον επισκευάζεται τυχόν βλάβη που προκύψει κατά το διάστηµα της συνεργασίας µας;

Η βλάβη επισκευάζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συντήρηση, τη λειτουργία και την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στο δίκτυο.

Call Now Button