Ποιά ήταν η Οριακή Τιμή για 2020;

Ακολουθεί πίνακας με την Οριακή Τιμή Συστήματος 2020 ανά μήνα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος φορέας (ΛΑΓΗΕ) σε όλους τους παρόχους.

Διάβασε επίσης: Πώς υπολογίζεται η ΟΤΣ 2021 & Σύγκριση Παρόχων Ρεύματος

2020
Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΟΤΣ (€/MWh) 58,38 49,23 43,65 28,51 34,27 34,04 41,13 46,13 46,62 47,22 52,66

(Πηγή ΛΑΓΗΕ)

Ποια είναι τα Κάτω & Άνω Όρια τιμών στους Παρόχους;

Σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν δημοσιεύσει οι Πάροχοι τον Ιανούαριο 2020, το κάτω και άνω όριο ΟΤΣ που έχουν ορίσει είναι:

Ο.Τ.Σ €/MWh
Κάτω Όριο Άνω Όριο
NRG 48 58
PROTERGIA 40 50
ELPEDISON 30 45
ΗΡΩΝ 40 50
VOLTON 30 45
VOLTERRA 35 45
KEN 30 45
WATT-VOLT 35 45
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 45 55
ZENITH 40 50
ELTA 55 65
PETROGAZ 35 45

Εάν η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι μεταξύ του Κάτω & Άνω Ορίου, ο Πάροχος δεν θα προχωρήσει σε χρέωση, ενώ εάν η ΟΤΣ είναι μικρότερη του Κάτω Ορίο, ο Πάροχος θα προχωρήσει σε πίστωση.

Ας δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ:

Ο Πάροχος έχει ορίσει τη ζώνη στην οποία δεν χρεώνει ΟΤΣ να είναι μεταξύ 48 €/MWh και 58 €/MWh. Υποθέτουμε επίσης ότι ο καταναλωτής έχει κατανάλωση 1.500 kWh/τετράμηνο και η μέση ΟΤΣ του τελευταίου τετραμήνου είναι 62€/MWh.

Τότε, η επιπλέον χρέωση στο λογαριασμό θα είναι η διαφορά της τιμής με το όριο (δηλαδή 62€ ΟΤΣ – 58€ το άνω όριο) επί την τετραμηνιαία κατανάλωση σε μονάδα MWh (4€ Χ 1,5MWh). Άρα στον τετράμηνο λογαριασμό, ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί 6€.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι ενδεικτικός και διαφέρει μεταξύ των παρόχων. Για να υπολογισθεί με ακρίβεια η χρέωση ρήτρας ΟΤΣ πρέπει να γίνει εφαρμογή των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας που διαφέρει όχι μόνο μεταξύ παρόχων αλλά και μεταξύ συμβάσεων του ίδιου παρόχου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Υπάρχουν πάροχοι που δεν χρεώνουν ΟΤΣ;

Ο Πάροχος στα συγκεκριμένα προγράμματα, συνήθως χρεώνει υψηλότερο μηνιαίο πάγιο και τιμή KWh στην κατάναλωση και δεν χρεώνει ΟΤΣ.
Έτσι όμως ο καταναλωτής πληρώνει για 24 μήνες υψηλότερους λογαριασμούς συγκριτικά με άλλα προγράμματα, ανεξάρτητα από την εποχικότητα που αναφέραμε πιο πάνω και το σημαντικότερο, ανεξάρτητα της κατανάλωσης του.

Με συμφέρει η ρήτρα ΟΤΣ;

Όπως είπαμε η χρέωση ΟΤΣ είναι ανάλογη του Άνω Ορίου, της Τιμής Χονδρικής και της κανάλωσης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

  1. Ο Πάροχος θα χρεώσει τον πελάτη ΟΤΣ τους μήνες που η τιμή Χονδρικής είναι πάνω από το Ανω Όριο
  2. Νοικοκυριά ή επιχειρήσεις με πολύ υψηλή κατανάλωση (πάνω από 3000 kW το τετράμηνο), θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό ΟΤΣ συγκριτικά με νοικοκυρία χαμηλότερης κατανάλωσης

Πώς να επιλέξω τον καλύτερο πάροχο ενέργειας;

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αγορά 14 παρόχων και πάρα πολλές επιλογές/προσφορές.
Εάν η επιλογή Παρόχου γίνει με βάση τα οικονομικά δεδομένα και οφέλη, χωρίς δηλαδή να επιρρεασθούμε από το όνομα της εταιρείας, υστεροφημία και διαφήμιση, τότε τα κριτήρια επιλογής μας πρέπει να είναι:

  1. Τιμή/KWh ημερήσιας & νυκτερινής κατανάλωσης, με σταθερή τιμή που δεν θα μεταβάλεται στον τρόπο πληρωμής.
  2. Μηνιαίο πάγιο που θα είναι ανάλογο κατανάλωσης (κλίμακα βάσει κατανάλωσης).
  3. Μεγάλο Άνω Όριο Οριακής Τιμής Συστήματος, ώστε στους μήνες με αυξημένη χρέωση χονδρικής τιμής, ο Πάροχος να μας χρεώσει τη χαμηλότερη αναλογική ΟΤΣ.
  4. Τρόπος Εξυπηρέτηση Πελατών – Από την παροχή ενέργειας στην παροχή υπηρεσίας.

Θέλετε να εξοικονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα και χρήματα;

Κάντε αίτηση τώρα
Call Now Button