Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ): Τι αλλάζει το 2021

Από τον Νοέμβριο 2020 οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούν σχετική οδηγία της Ε.Ε. και εφαρμόζουν σε όλους τους πελάτες (οικιακούς & επαγγελματίες) τη χρέωση Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (πρώην Οριακή Τιμή Συστήματος). Αυτό έγινε διότι άλλαξε ο τρόπος χρέωσης της Τιμής Χονδρικής Προμηθευτών (η τιμή που αγοράζουν οι πάροχοι το ρεύμα από το ΛΑΓΗΕ, με σκοπό τη μεταπώληση στους πελάτες τους), οπότε και η χώρα μας εναρμονίστηκε με την ευρωπαική αγορά.

Στόχος της αλλαγής αυτής, είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς περιορισμούς στις συναλλαγές, με ενίσχυση του ανταγωνισμού άρα και διαμόρφωση καλύτερων τιμών για τους καταναλωτές (κάτι που αναμένεται να δούμε μάλλον μακροπρόθεσμα…) Οι βασικές αλλαγές κινούνται σε 2 άξονες:

  1. Μίγμα Καυσίμου: Οι παραγωγοί ενέργειας διαθέτουν απρόσκοπτα την παραγωγή τους για την εγχώρια αγορά αλλά και για εξαγωγή, ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου που παράγουν. Με απευθείας σύνδεση μέσω αγωγών με την Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία κλπ, η παραγόμενη ενέργεια καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες όλων των καταναλωτών με όλα τα είδη καυσίμου, οπότε εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η συνεχόμενη ροή καυσίμων ενέργειας. Παράδειγμα: εάν η ενεργειακή ανάγκη της Ιταλίας είναι αυξημένη και η χώρα μας έχει πλεόνασμα σε παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή κλπ), εξάγει το προιόν της και το διαθέτει στην Ιταλία. Αντίστοιχα, εάν η Ελλάδα έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και η Βουλγαρία έχει πλεόνασμα καυσίμου από λιγνίτη, εξάγει το προιόν της και καλύπτει τη ζήτηση.
  2. Η αγορά ενέργειας λειτουργεί real-time όπως το χρηματιστήριο, οπότε κάθε χώρα προγραμματίζει τις ενεργειακές ανάγκες της σε πραγματικό χρόνο και έτσι εξισορροπείται η ζήτηση με την διαθέσιμη προσφορά.

Πώς υπολογίζεται η τέως ΟΤΣ και νυν ΤΕΑ;

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας, η χονδρική τιμή (Ο.Τ.Σ.) ορίζεται κάθε μήνα από τον αρμόδιο φορέα (ΛΑΓΗΕ) και ανακοινώνεται σε όλους τους παρόχους. Αν η τιμή ξεπεράσει το άνω όριο μιας ουδέτερης ζώνης τιμών που καθορίζεται στη σύμβαση Παρόχου-Πελάτη, ο Πάροχος χρεώνει τον καταναλωτή ενώ αντίστοιχα, αν είναι μικρότερη από το κάτω όριο, προχωρά σε πίστωση, δηλαδή παροχή πρόσθετης έκπτωσης. Ακολουθεί πίνακας με την Οριακή Τιμή Συστήματος 2020 – 2021 ανά μήνα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος φορέας σε όλους τους παρόχους.

Διαβάστε επίσης: Κατανάλωση Ρεύματος – Πως να κάνω οικονομία

2021
Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
ΟΤΣ (€/MWh) 55,61 50,89 58,76 64,06 63,49

 

2020
Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
ΟΤΣ (€/MWh) 58,38 49,23 43,65 28,51 34,27 34,04 41,13 46,13 46,62 47,22 52,66 58,93

Ποια είναι τα Κάτω & Άνω Όρια τιμών στους Παρόχους;

Σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν δημοσιεύσει οι Πάροχοι τον Ιανουάριο 2021, το κάτω και άνω όριο ΟΤΣ που έχουν ορίσει είναι:

Ο.Τ.Σ. €/MWh
Κάτω Όριο Άνω Όριο
NRG 42 52
PROTERGIA 40 50
ΔΕΗ 40 50
ELPEDISON 30 45
ΗΡΩΝ 40 50
VOLTON 30 45
VOLTERRA 35 45
KEN 30 45
WATT-VOLT 35 45
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 45 55
ZENITH 40 50
ELTA 55 65
PETROGAZ 35 45

Εάν η Οριακή Τιμή Συστήματος είναι μεταξύ του Κάτω & Άνω Ορίου, ο Πάροχος δεν θα προχωρήσει σε χρέωση, ενώ εάν η ΟΤΣ είναι μικρότερη του Κάτω Όριο, ο Πάροχος θα προχωρήσει σε πίστωση.

Πόσο επηρεάζεται ο μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος του σπιτιού μας με την χρέωση ΟΤΣ;

Ο πάροχος θα χρεώσει τον καταναλωτή όταν η ΟΤΣ είναι μεγαλύτερη του άνω ορίου που έχει ορίσει, συνυπολογίζοντας τους συντελεστές απώλειες κόστους και λοιπών προσαυξήσεων. Συνεπώς για τους μήνες με την υψηλότερη τιμή ΟΤΣ η χρέωση φτάνει το 40%, ενώ για τους μήνες με τιμή ΟΤΣ εντός των ορίων η χρέωση (εάν το αποφασίσει ο παρόχος) είναι 0-5%. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα με τη χρέωση ΟΤΣ ανά πάροχο, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες συμβάσεις τους. Διευκρινίζουμε ότι :

  1. οι τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα είναι εκτίμηση των χρεώσεων που βασίζεται στην ερμηνεία των συμβάσεων των Παρόχων και όχι στην τελική Εμπορική Πολιτική που ακολουθούν (δηλαδή στην τελική απόφαση του Παρόχου σχετικά με τη χρέωση του καταναλωτή).
  2. η εκτίμηση κόστους έγινε βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων παρόχων για το μήνα Νοέμβριο 2020.

Παράδειγμα Υποθέτουμε ότι o καταναλωτής έχει κατανάλωση 1.250 kWh/τετράμηνο, για χρήση Ιούλιο – Οκτώβριο 2020, με μέση τιμή ΟΤΣ 45,27€/MWh. Ποια είναι η χρέωση ΟΤΣ ανά πάροχο;

Χρέωση Ο.Τ.Σ.
NRG 4,27 €
PROTERGIA 16,95 €
ELPEDISON 13,94 €
ΗΡΩΝ 8,89 €
VOLTON 38,88 €
VOLTERRA 19,80 €
KEN 19,33 €
WATT-VOLT 38,88 €
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 15,75 €
ZENITH 14,95 €
PETROGAZ 21,20 €

Ρεύμα χωρίς ρήτρα ΟΤΣ: Τι να προσέξω;

Με τα έως τώρα δεδομένα, η οριακή τιμή συστήματος επιβαρύνει περίπου τους 5 από τους 12 ετήσιους λογαριασμούς & το κόστος ΟΤΣ φτάνει το 40% της συνολικής αξίας ρεύματος. Έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου λόγω των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων, οι τελικές εκπτώσεις χάνονται και η συνολική δαπάνη είναι αρκετά υψηλή.

Συνεπώς, εάν ο πάροχος διαθέτει ρήτρα ΟΤΣ χωρίς προϋποθέσεις είναι χρήσιμη επιλογή, ενώ τους μήνες με υψηλή τιμή χονδρικής δεν θα «χάσετε» τις εκπτώσεις & προνόμια που έχετε.

Γι’ αυτό το λόγο η nrg έχει σχεδιάσει και προσφέρει την υπηρεσία fixed για ασφάλεια τιμής όλο το χρόνο, απολαμβάνοντας σταθερή τιμολόγηση χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής ΟΤΣ χωρίς προϋποθέσεις, που είναι το οικονομικότερο πρόγραμμα της αγοράς!

Ο πελάτης nrg έχει σταθερό λογαριασμό όλους τους μήνες, χωρίς να ασχολείται με ρήτρα ΟΤΣ της αγοράς και χωρίς τελικά να χάνει τις εκπτώσεις του. Επιπλέον, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση!

Μάθετε περισσότερα
Call Now Button